IMG_9285 IMG_8044 IMG_2323 IMG_2232 LJ7A1008 IMG_9247 IMG_9679 IMG_9005 IMG_9115 IMG_9200 IMG_9097 IMG_9257 LJ7A0114

Grundutbildning den 2 april i Västerås

Bråvikens VKLC och VKLC Svealand bjuder in till en gemensam grundutbildningsdag för LC-funktionärer den 2 april i Västerås.

Kallelse till årsmöte

Datum 20 februari 2016
Tid 11.00
Plats Brukshundsklubben, Norrköping
Information Vi kommer att gå igenom sedvanliga klubbmötespunkter, med val av ny styrelse, genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och så vidare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före klubbmötet (31 januari). Motioner sänds skriftligen till vår sekreterare Katarina Widström, katta.widstrom@gmail.com.

Klubben bjuder på enklare förtäring med dryck i samband med årsmötet.

Välkommen till VKLC Bråviken

VKLC Bråviken är en verksamhetsklubb under PKLC, Svenska Vinthundsklubben som organiserar och arrangerar lure coursing prov och träningar. Som medlem i Bråvikens VKLC får du hjälp och stöd vid träningar och tävlingar.